18.12.07

...2008 Besos...
Que l*any
nou que comença
et condueixi
per un perfil de somnis...
de silencis... d*interiors blancs...

Que les festes
les cel.lebris com
petons inacabats,
com miralls de vida
i pau per continuar...

... El Bes. A tu*