8.6.09

Moments de la gira d'Asterisc* "De Klimt a Mafada"*


... una gira intensa,
tants impactes guardats
a l*ànima... silencis, una tauleta
aguantant els dos xilòfons...
el Bes presidint melodies i versos,
la veu de l*Albert reial, sempre
sentida en alta vibració... públics
molt especials, millor dit, regal de persones...
i nosaltres mirant-nos, entre cants,
amb un somni:
que no acabi mai, que no acabi
el recital de vols, d*emocions, d*Asterisc...